Kurs z ikoną św. Krzysztofa – ikona skrzyneczkowa – lipiec 2023

Panu Bogu na chwałę!
Zakończyliśmy dziś w wadowickim Karmelu warsztaty ze skrzyneczkową ikoną św. Krzysztofa.
Chciemy przypomnieć przekonanie chrześcijan pierwszych wieków, że kto wychodząc poleci się w opiekę świętemu Krzysztofowi, którego ikonę umieszczano przy wyjściu z kościoła lub domu, będzie miał łaskę szczęśliwej podróży i powrotu.
Bo tak właśnie działają sakramentalia (różaniec, szkaplerz, woda święconą, ikona) – niosą ogromną łaskę, zależną jednak od wiary obdarowanego.
A w trakcie kursu tzw kuratorskie (z oprowadzaniem) zwiedzanie wystawy ikon w Stryszowie.