szkola1
 

Szkoła Ikonopisania im. św. Jóżefa w Wadowicach

Szkoła Malowania Ikon im. Św. Józefa powstała w 2006 roku przy klasztorze ojców karmelitów w Wadowicach z inicjatywy Barbary i Krzysztofa Cudo. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Karmelitańska Szkoła Ikonopisania, a opiekunem duchowym przez kolejna 9 lat był o. Grzegorz Irzyk OCD.

W 2016 roku działalność szkoły i pracownia zostały przeniesionego Collegium Marianum księży pallotynów. Na tzw. „ Kopiec”. Obecnym opiekunem szkoły jest ks. Jacek Jezierski SAC.

Celem działalności szkoły jest szeroko pojęta ewangelizacja przez sztukę, dlatego każda podjęta inicjatywa, kurs, wyjazd plenerowy odbywa się we wspólnocie Kościoła i pod duchową opieką kapłana. Kursy mają być przede wszystkim doświadczeniem rekolekcji i spotkania z Bogiem, realizowanym na modlitwie, w adoracji i Mszy św., a także w pracy artystycznej.

Tworzenie ikony nie jest celem samym w sobie, ale ma ono być miejscem doświadczenia Boga i odblaskiem Jego majestatu.

 

szkola2

KAPŁANI Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁA WADOWICKA SZKOŁA IKONOPISANIA :

 

O. GRZEGORZ IRZYK OCD

Wieloletni opiekun szkoły i trwale serdeczny przyjaciel. Przeor karmelitańskiego Sanktuarium Św. Józefa w Wadowicach.

O. CYPRIAN MORYC OFM

Franciszkanin, rekolekcjonista, wykładowca
historii sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL. Kierownik zakonnej
pracowni artystycznej pw. św. Łukasza w Klasztorze OO. Bernardynów w
Lublinie. Duszpasterz Wspólnoty Modlitewnej Najświętszego Imienia Jezus.
Absolwent zakopiańskiej szkoły Kenara. Autor licznych projektów i
realizacji artystycznych i konserwatorskich, m. in. Kalwarii
franciszkańskiej w Szarogrodzie na Ukrainie oraz kościoła w Połonnem.
http://www.pracownia-swlukasza.pl/

KS. ANTONI WRÓBLEWSKI

Wybitny i doświadczony rekolekcjonista i duszpasterz. Wieloletni dyrektor Szkoły katolickiej w Łapach. Malarz ikon. Kapłan diecezji Łomżyńskiej.

O. MARCIN ŚWIĄDER OFM

KS. JACEK JEZIERSKI SAC

Rektor Collegium Marianum, dyrektor Katolickiego Gimnazjum i od 2016 roku oficjalny opiekun duchowy Szkoły Ikonopisania. Zapalony mówca i oddany rekolekcjonista.

O. BOGUMIŁ WIERGOWSKI OCD

Rekolekcjonista i duszpasterz. Były dyrektor domu pielgrzyma przy Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Obecnie sprawuje posługę duszpasterską w Przemyśłu.

O naszej szkole pisania ikon

Formacja duchowa, malowanie ikon, kursy, plenery, warsztaty.

czytaj więcej

Terminy kursów

Dowiedz się więcej o naszych kursach ikonopisania

czytaj więcej

Techniki i materiały

Artykuły dotyczące technologii i materiałów stosowanych w malowaniu ikon

czytaj więcej

Aktualności

...czyli życia szkoły...