Program szkoły

Szkoła powstała z 2008 roku z inicjatywy Państwa Barbary i Krzysztofa Cudo pod nazwą Karmelitańska Szkoła Ikonopisania. Od pierwszych lat działalności siedzibą szkoły było Sanktuarium św. Józefa Ojców Karmelitów w Wadowicach.
Swoją działalność opiera na kursach stacjonarnych i systematycznych spotkaniach formacyjno – warsztatowych. Założeniem prowadzących jest połączenie pracy twórczej nad ikoną i stałego doskonalenia warsztatu z pogłębioną formacją duchową. Uczestnicy kursów tworzą swego rodzaju wspólnotę modlitwy i pracy. Dlatego każdemu spotkaniu, kursowi czy plenerowi asystuje kapłan otaczający opieką duszpasterską. Nauka malowania ikon odbywa się na kilku stopniach zaawansowania. Obejmuje również plenery, wyjazdy naukowo turystyczne i wspólne prace przy projektowaniu i aranżacji wnętrz sakralnych.