Kurs podstawowy z ikoną Chrystusa Pantokratora – marzec 2023

Kurs z ikoną Chrystusa Pantokratora. Serdecznie dziękujemy! Panu Bogu za wszelkie owoce tego czasu – szczególnie te, które poznamy dopiero w wieczności.
I wspaniałym uczestnikom! – sekcji medycznej, analitycznej, emigracyjnej, intelektualnej, edukacyjnej i artystycznej! W Wadowicach mówimy – oby do zobaczenia ZAŚ!