Kurs podstawowy lipiec 2022 Wadowice

Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Rekolekcje – kurs podstawowy z ikoną Pantokratora.
Karmel – Wadowice, lipiec 2022.
Dziękujemy