Kurs podstawowy z ikoną Pantokratora – grudzień 2022

Serdecznie dziękujemy uczestnikom zakończonego w niedzielę kursu z ikoną Pantokratora.
Panu Bogu chwała!