Kurs z ikoną koptyjską w Zembrzycach

Na chwałę Bogu i ludziom na pożytek!
Owoce tygodniowych rekolekcji – warsztatów z ikoną koptyjską.
W tle niektórych ikon nowatorskie zastosowanie stiuku na mączce marmurowej + zdobione drewniane skrzyneczki.