Kurs z ikoną Świętej Trójcy – sierpień 2021

Na chwałę Bogu, ludziom na pożytek.
Ikony Trójcy Świętej, owoc ośmiodniowych rekolekcji – warsztatów w wadowickim karmelu poświęcone.
Daj Boże – niech każda z nich niesie w świat Twoja łaskę