Kurs ze św. Michałem Archaniołem

Na Bożą chwałę, ku pożytkowi i radości ludzi udało się ukończyć 20 ikon Michała Archanioła, malowanych na podobraziu kamiennym. W każdej z nich, w krzyżu sfery trzymanej przez Archanioła, umieściliśmy kamyk z Gargano – groty – sanktuarium na Monte Sant’Angelo. Poniżej cytujemy opis czwartego objawienia anielskiego, wyjaśniający znaczenie tego kamyka. W czasie tych warsztatów poznaliśmy technikę właściwą do namalowania ikony odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Większość naszych ikon będzie umieszczona na elewacjach domów. Gratulujemy uczestnikom kursu pięknych owoców pracy i dziękujemy za stworzoną atmosferę wspólnoty, modlitwy i przyjaźni.
Był rok 1656, na terenie dzisiejszych Włoch szalała dżuma. Miejscowy biskup Alfons Puccinelli, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie groziło miastu, zwrócił się z prośbą o pomoc do Świętego Michała Archanioła. Duszpasterz chciał wręcz wymóc wolę Bożą wkładając w ręce figury Świętego Michała tekst modlitwy sformułowanej w imieniu wszystkich mieszkańców miasta. I oto 22 września o świcie, podczas modlitwy w pokoju pałacu w Monte Sant’Angelo, biskup usłyszał jakby trzęsienie ziemi. W olśniewającym blasku ukazał mu się Święty Michał Archanioł,polecając aby poświęcił kamyki pochodzące z groty, na których ma być wyżłobiony znak krzyża i dwie litery „M.A.” (Michał Anioł). Według słów Archanioła ktokolwiek będzie ze czcią przechowywał taki kamyk, uchroni się od choroby. Biskup z wiarą przyjął to polecenie. Zgodnie z obietnicą Świętego Michała, nie tylko miasto, ale i wszyscy ci, którzy posiadali poświęcone kamyki, w krótkim czasie zostali uwolnieni od zarazy.