Malujemy ikonostas

No to zaczęło się! Już pracujemy nad ikonostasem do cerkwi grekokatolickiej w Drohobyczu. Jest radość Księże Ihorze! ?
U nas przygotowanie desek i podmalówki, malowanie w domach, a wspólne wykańczanie na miejscu, w czasie pleneru wakacyjnego. Ekipa cudowna, wspaniała i niezawodna! Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za włączenie się w misję! I za waszą radość! „Radosnego dawcę miłuje Bóg!”