SYNOD IKONOGRAFÓW POLSKICH – „Duchowość i Warsztat Ikonografa” 8 – 10 września 2023

SYNOD IKONOGRAFÓW POLSKICH – „Duchowość i Warsztat Ikonografa”

8 – 10 września 2023

Dom Rekolekcyjny Ojców Karmelitów w Wadowicach.

Synod znaczy „wspólna droga”. Pragnieniem serc wielu polskich ikonografów jest nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń, budowanie jedności i poszukiwanie możliwości pogłębiania formacji duchowej. Czyli poszukiwanie wspólnej drogi dla tych, którzy w świecie powołani są do realizowania misji ikonografa.

Zapraszamy serdecznie do Wadowic na kolejną Konferencję – Synod Ikonografów Polskich.

Pierwsza, nosząca tytuł „Tożsamość ikonografa” odbyła się w październiku 2022 r. w Opolu.

Tym razem zajmiemy się zagadnieniami duchowości, warsztatu i sytuacji prawnej ikonografów.

Sympozjum pokryje się z uroczystością świętowania piętnastolecia Szkoły Malowania Ikon Im. Św. Józefa w Wadowicach (piątek) i finisażem wystawy „Oblicze ikony” (niedziela).

 

Organizatorzy wydarzenia:

– Barbara i Krztsztof Cudo, Szkoła Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach,

– ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki prof. UO, Śląska Szkoła Ikonograficzna,

We współpracy:
– o. Jacek Wróbel SJ, Droga Ikony
 

Podajemy wstępny plan sympozjum:

(Plan może ulec drobnym zmianom)

 

PIĄTEK

Dzień wspólnoty Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach oraz Nieformalnego Stowarzyszenia Artystów i Twórców Sztuki Sakralnej im św. Józefa. Czas modlitwy i świętowania piętnastu lat działalności.
16.00-18.00 – rejestracja uczestników
(18.00 – kolacja)*
18.45 – Rozpoczęcie obchodów piętnastolecia działalności Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach
19.00 – Barbara i Krzysztof Cudo – Powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów, idei i planu synodu.
20.00 – Msza św. dziękczynna za 15 lat działalności SMI. Przewodniczy o. Tomasz Gajewski OCD.
– Uroczysty akt zawierzenia Szkoły świętemu Józefowi.
– Adoracja ikony. Prowadzi ks. Ihor Kozankewycz, kapłan Kościoła Grekokatolickiego, dyrektor Caritas Diecezji Samborsko – Drohobyckiej na Ukrainie.
22.00 – Spotkanie wspólnoty SMI.
SYNOD IKONOGRAFÓW POLSKICH W WADOWICACH
 

SOBOTA

(8.00 – Śniadanie)*
7.00 – 8.45 – Rejestracja uczestników.
– 8.45 – o. dr Piotr Zerzucha OCD, mgr Barbara Cudo – powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę synodu, omówienie programu.
– 9.00 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – „Obrazy Boga w Biblii” cz. 1
– 10.00 – ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki prof. UO – „Teologia sztuki. Katolicki kanon soborowy.”
– 11.00 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – „Obrazy Boga w Biblii” cz. 2
– 12.00 – art. plastyk mgr Krzysztof Cudo – „Koncepcja funkcjonowania szkoły ikonograficznej na przykładzie programu Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach ”.
– 12.45 – Prezentacja środowisk, szkół i ośrodków (uczestniczących w synodzie) promujących rozwój polskiej ikonografii. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt i przygotowanie krótkiej notki informacyjnej.
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – dr Georg Kremer (twórca i właściciel firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją pigmentów ) – „Kolorystyka w malarstwie ikonowym”
16.00 – dr hab. Joanna Trąbska prof. UR – „Barwny świat pigmentów mineralnych”.
17.00 – Czas pytań i odpowiedzi
(18.00 – kolacja) *
19.00 – mgr Salomija Tymo (Historyk sztuki, wykładowca na wydziale teologii Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dyrektor Szkoły Ikonopisania „Radruż”, Kościół Grekokatolicki) – „Obraz Jezusa ukształtowany w okresie ikonoklazmu”
20.00 – 21.15 – Uroczysta Eucharystia
Przewodniczy ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
 

NIEDZIELA

7.00 – Msza św. w rycie bizantyjskim. Przewodniczy ks. Ihor Kozankewycz
(8.15 – 8.45 – Śniadanie)*
9.00 – prof. dr hab. Janusz Kawecki – „Ochrona wartości religijnych w mediach”.
10.00 – dr Aleksandra Golik-Prus – „Inkorporacja pogańskiego motywu amora w religijnej ikonografii.”
11.00 – lek. med. Tomasz Jodłowski – „Anatomia w malarstwie ikonowym”.
12.00 – mgr Małgorzata Zegartowska – „Twórcy a prowadzenie działalności gospodarczej, formy prawne i koszty”
12.30 – dr Paulina Gwoździewicz-Matan, radca prawny „Prawo autorskie w działalności artystycznej ikonografów”
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – FINISAŻ JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY „OBLICZE IKONY”.
Dwór w Stryszowie Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu.
Wystawa obejmuje 570 prac osób związanych ze Szkołą Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach
(Dojazd we własnym zakresie – ok. 15 km od Wadowic)
 
Prelegenci:
– mgr Justyna Żarnowska-Żmijowska (kierownik Dworu w Stryszowie)
– ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki prof. UO
– mgr Barbara Cudo, mgr Krzysztof Cudo – założyciele Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach
Zapisy na konferencję pod numerem telefonu: 669 405 188
Koszt uczestnictwa (wykłady i prelekcje) wynosi 100 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie prosimy o odpowiedzialne zapisy i wcześniejszą informację (zwolnienie miejsca), jeśli ktoś nie będzie mógł wziąć udziału.
W drugiej połowie sierpnia zwrócimy się do zapisanych osób z prośbą o wpłatę zaliczki 50 zł na potwierdzenie chęci uczestnictwa.
Nie dysponujemy możliwością zakwaterowania w Domu Rekolekcyjnym Ojców Karmelitów. Osobom zainteresowanym noclegami przekażemy kontakt do sióstr Pasjonistek prowadzących dom rekolekcyjny w pobliskim Mucharzu.
Kończąc uprzejmie prosimy Was drodzy ikonografowie o modlitwę w intencji naszego Synodu – o Boże błogosławieństwo, światło i mądrość Ducha Świętego dla prelegentów , o szczególną opiekę Aniołów nad całym przedsięwzięciem.
Zachęcamy do odmówienia w tej intencji każdego dnia o godz. 21 modlitwy „Pod Twoją obronę.”

 

Z Akatystu ku czci Ducha Świętego:

„Źródło rozumu,

Źródło zachwytu poetów,

Który jesteś talentem budowniczego,

Zamieszkaj w nas.

Geniuszu twórców,

Który ożywiasz marmur rzeźbiarza,

Który jesteś duszą rzeczy pięknych,

Zamieszkaj w nas.

Który śpiewasz w pieśniach,

Który prowadzisz pędzel malarza,

Który jesteś tajemniczą istotą sztuki,

Zamieszkaj w nas

Którego głosi muzyka,

Który mówisz przez oratorów,

Który jesteś Pięknem Odwiecznym,

Przybądź Dawco dobra i zamieszkaj w nas” (IKOS 10)

*posiłki w domu rekolekcyjnym ojców karmelitów dla osób z zarezerwowanym zakwaterowaniem.