KURS ZAAWANSOWANY ZE SKRZYNECZKOWĄ IKONĄ ŚW. KRZYSZTOFA, PATRONA SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW

KURS ZAAWANSOWANY ZE SKRZYNECZKOWĄ IKONĄ ŚW. KRZYSZTOFA, PATRONA SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW

– 22-30 lipca

– Dom Rekolekcyjny Ojców Karmelitów w Wadowicach

Dom Rekolekcyjny Ojców Karmelitów W Wadowicach,
W Kościele pierwszych wieków umieszczano wizerunek św. Krzysztofa przy wyjściu ze świątyni. Istniało przekonanie, że ktokolwiek z wiarą spojrzał na tego Patrona otrzymywał łaskę szczęśliwego powrotu. Dopiero w czasach Oświecenia św. Krzysztofa (wątpliwe czy słusznie) uznano za postać legendarną i zrezygnowano z tego zwyczaju. Św. Krzysztof pozostał nam jednak Patronem podróżujących. Pragniemy przywrócić ten dobry zwyczaj wypływający ze szczerej wiary opartej na dogmacie Świętych Obcowania, że ikona św. Krzysztofa przy drzwiach naszego domu może mieć moc sakramentalium.
W czasie kursu wykonamy ikonę św. Krzysztofa w zamykanej kapliczce z szybką.
Zapewniamy wszystkie materiały, podobrazie i kapliczkę z surowego drewna, którą również będziemy polichromować. Uczestnicy proszeni są tylko o przywiezienie własnego zestawu pędzli.
W trakcie warsztatów przeżywać będziemy codzienną Eucharystię i wieczorną adorację. Istnieje możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem.
Koszt całości kursu z noclegami i wyżywieniem wynosi 1750 zł. Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki 150 zł, która zostanie zwrócona jeśli rezygnacja z uczestnictwa nastąpi do 1 lipca. Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie zaliczkę przekażemy na budowę szpitala w Drohobyczu. Bardzo prosimy o rozważne zapisy. Kurs adresowany do osób, które uczestniczyły w naszych kursach podstawowych.
Zapisy telefoniczne: 669 405 188 lub szkola_ikon@o2.pl
Zapraszamy serdecznie.
Szczęść Boże.
(Zdjęcie poglądowe znalezione na Pinterest)