Informacje o szkole

SZKOŁA MALOWANIA IKON im. św. JÓZEFA

Szkoła powstała w 2008 r. przy Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Ponieważ pierwszy kurs podstawowy, przeprowadzony na prośbę przyjaciół, okazał się niezwykle owocny, ojcowie karmelici zaproponowali nam zorganizowanie następnego, już w ramach działalności domu rekolekcyjnego. Ojciec Włodzimierz Tochmański OCD, ówczesny przeor klasztoru wadowickiego, powstającemu dziełu nadał nazwę Karmelitańska Szkoła Ikonopisania. Od tamtej pory Szkoła działa nieprzerwanie, coraz bardziej rozwijając i wzbogacając program nauczania. Dzięki temu pojawiły się kursy o różnym  stopniu trudności: od podstawowego, do zaawansowanego. W trakcie tego ostatniego, poza namalowaniem bardziej skomplikowanej i większej ikony, uczestnicy poznają nowe techniki malarskie. Dla przykładu: Ikona św. Józefa – to wprowadzenie tzw. tłustego medium, Ikona św. Jana Pawła II – to skomponowanie własnego wzoru ikonowego, Ikona św. Mikołaja – wykonanie grawerunków, Ikona Matki Bożej Rychwałdzkiej – kopiowanie Hodegetrii Krakowskiej, Tryptyk-ikona podróżna – zdobnictwo. Osobne kursy zostały poświęcone: złoceniom, stiukom, malowaniu pławem, gruntom, polichromowaniu rzeźby czy mozaice. Kursy są zawsze połączone z doświadczeniem rekolekcji i dlatego organizowane są przy kościele z zapewnioną opieką kapłana.

Obecnie pod nazwą Szkoła Malowania Ikon im. św. Józefa odbywa się kilkanaście kursów rocznie. Głównie w ośrodku rekolekcyjnym ojców karmelitów w Wadowicach, ale również organizowane są kursy wyjazdowe, przy słynnych sanktuariach: w Sokółkce, w Rychwałdzie, w Jarosławiu. Efektywnie przebiega również współpraca ze wspólnotami, przy których powstają diakonie ikonopisania (Szkoła Nowej Ewangelizacji Tarnów, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Myślenice), ponieważ jako służba Kościołowi traktowane są wyjazdy z uczniami Szkoły do wspólnot, których nie stać na zamówienie ikon do kaplicy czy kościoła. W takim przypadku nieodpłatnie wykonywany jest projekt oraz realizacja wnętrza. Kursanci Szkoły mają okazję zmierzyć się z prawdziwą pracą artysty. Tak powstał: ikonostas w ośrodku Caritas dla Cerkwii Grekokatolickiej w Drohobyczu pod Lwowem, kaplica parafii o. redemptorystów w Pioniersku pod Kaliningradem, aule i oratorium domu rekolekcyjnego o. jezuitów w Zakopanem. Wychowankowie Szkoły sami już otwierają pracownie ikonopisania, tworzą wspólnoty, prowadzą kursy i angażują się w aranżacje wnętrz sakralnych, pozostając w stałym kontakcie ze swoją „Alma Mater”.

Wokół Szkoły z biegiem czasu stworzyło się środowisko, można powiedzieć wspólnota ludzi zafascynowanych ikoną i ogólnie wykonywaniem sztuki sakralnej. Spotykają się oni systematycznie nie tylko na kursach czy rekolekcjach. Zasadniczo każda trzecia sobota

Kurs z ikoną BR