Kurs z ikoną Pneumatofory – listopad 2022

Zakończony kurs z ikoną pisaną na kamieniu (konkretnie – płyta piaskowca + całe jajko +…)
Serdecznie dziękujemy!
Panu Bogu chwała!